• hy
  • en

Ուսումնական այցի հնարավորություն Գերմանիա, Բելգիա և Հոլանդիա

Եվրոպական կրթության և հետազոտությունների կենտրոնը և Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամը, Եվրոպական շարժման և Սուրբ Պողոսի Ակադեմիայի հետ համատեղ կազմակերպում են 12-օրյա ուսումնական այց Գերմանիա, Բելգիա և Հոլանդիա։ Այցի նպատակը իրավաբան ուսանողներին, իրավաբանական բուհերի շրջանավարտներին, երիտասարդ գիտնականներին և գործող իրավաբաններին ԵՄ իրավունքին ծանոթացնելն է։ Ուսումնական այցի ընթացքում նախատեսվում է մասնակիցների համար կազմակերպել դասընթացներ, որոնք կվարեն Գերմանիայի և եվրոպական այլ երկրների հայտնի գիտնականներ, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոխորհրդարանի փորձագետները։ Նախատեսվում են այցելություններ Բրյուսել, Հաագա և Բեռլին, ԵՄ հաստատություններ, ինչպես նաև Եվրոպայի իրավաբանական կենտրոններ։
Ուսումնական այցը նախատեսվում է անցկացնել հոկտեմբերի սկզբին։ Ժամկետները կհայտարարվեն 2008թ-ի հուլիսին։

EUROPEAN EDUCATION & RESEARCH CENTER/THE LAW FOUNDATION OF ARMENIA

TITLE: Study Visit to Germany/ Belgium/ the Netherlands

OPEN TO/ ELIGIBILITY CRITERIA: Law students, graduates, young scholars, and practicing lawyers interested in the EU law.

START DATE/ TIME: The course is planned in the first half of October; the exact dates will be announced in July 2008.

DURATION: 12 days

LOCATION: Hanover, Germany

DETAIL DESCRIPTION: The European Education & Research Center (EERC) and Armenian Law Foundation in cooperation with the European Movement and St. Paul Academy is organizing a study visit to Germany, Belgium and the Netherlands.
This 12-day training course is envisaged for lawyers specializing in the EU Law. Particularly, recently graduated law students (or students in the last year of their study) are encouraged to apply. The lectures will be held by German and other European prominent scientists and professionals of European Commission and Parliament, as well as study visits to Brussels, the Hague, and Berlin to the EU institutions and European legal centers.

Payment: The total fee for this course is AMD equivalent to EUR 3,200 (including taxes), which covers all the expenses (tickets, accommodation, full-board meal, trips to different cities, visa, etc.). The payment will be made in three stages:
1. EUR 200, when signing an agreement
2. EUR 1,500 for visa, insurance, tickets, and other intermediary expenses
3. EUR 1,500 before departure
The payment details will be clarified in the agreement.

AGENDA

Day 1
Departure from Yerevan
Arrival to Hanover
Accommodation
Welcome Reception

Day 2
Lecture: History (treaties and pillar system)
Lecture: The “institutional triangle”
Lunch
Lecture: Decision-making process
Lecture: Lisbon Treaty

Day 3
Lecture: Sources of EU law
Lecture: EU Legal System
Lunch
Lecture: EU Primary Law
Lecture: EU Secondary Law

Day 4
Lecture: Court of Justice
Lecture: Court of Auditors
Lunch
Lecture: EU Budget
Free time

Day 5
On-site visits in Brussels
Departure to Brussels
Visit: The European Commission (or the European Parliament)
Lunch
Visit: The Council of the EU (or the European Economic and Social Committee)
Free evening in Brussels

Day 6
Departure to Den Haag
Visit: The International Court of Justice
Lunch
Free time
Departure to Hanover

Day 7
Free morning
Lunch
Lecture: Ensuring EU Law, Direct Applicability
Lecture: Legal Drafting and Technique Rules

Day 8
Exercise: Drafting an EU legislative act
Lunch
Role Play: Passing the Legislative Act through the EU Institutions

Day 9
Trip to Berlin
– Study Visit: The European Movement in Berlin
– Study Visit: The EU Law Center

Day 10
Lecture: Acquis Communitaire
Lecture: ENP (Action Plan), PCA (National Program)
Lunch
Presentation by the Participants: the Role of Armenia within the EU-ENP, possible ways of cooperation

Day 11
Free day
Good-bye party

Day 12
Departure to Yerevan
REQUIREMENTS: Good knowledge of English language as all the discussions and lectures will be conducted in English.

APPLICATION PROCEDURES: All interested organizations and individuals are required to complete and send the below attached application form to [email protected] or just get registered on-line by visiting EERC website at www.eerc.am.
For more information please call 543-123.

OPENING DATE: 08 May 2008

APPLICATION DEADLINE: 07 June 2008