• hy

Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամը ստանձնեց հանձնառություն հակակոռուպցիոն համապատասխանության վերաբերյալ

Միջազգային մասնավոր ձեռնարկությունների կենտրոնի (CIPE) կողմից ֆինանսավորվող  «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խթանում և բարեփոխումներ․ Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամը, հանդիսանալով Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ,  հայտնում է իր պատրաստակամությունը` պայքարելու կոռուպցիայի դեմ՝ առաջնորդվելով հակակոռուպցիոն համապատասխանության մասը կազմող  էթիկայի վարքագծի և կորպորատիվ կառավարման կանոնների, հակակոռուպցիոն արժեքների և գործարար բարեխղճության պահպանմամբ։ 

Կից ներկայացնում ենք հայտարարությունը։